Motel Mark - Warszawa - Marki Supersized - Full Screen Background Slideshow jQuery Plugin
  +48 22 781 14 15
  +48 603 205 079
 
Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest właściciel Obiektu Hotelowego M.Mark Małgorzata Mincberg, ul. Piłsudskiego 273, 05-270 Marki.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych - mmark@oit.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych  -na podstawie Art.6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Obiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione  do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania  od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.